Relatietherapie

Je bent in jouw relatie op een punt gekomen, waarbij je er samen niet uitkomt. Je voelt je vastzitten. Communicatie en begrip is moeilijk geworden. Je voelt je niet begrepen, gezien of gehoord en eenzaam in je relatie.

Het is niet alleen de relatie!
Belangrijk is jouw eigen stuk binnen de relatie. Jouw pijnplekken, jouw valkuilen, frustraties en gevoeligheden. Samen met jullie ga ik hiernaar kijken om voor jezelf en de ander meer begrip en aandacht te creëren.

Ik geef je de mogelijkheid om te onderzoeken hoe het nu tussen jou en je partner zit. Wat zijn jullie angsten, verlangens, teleurstellingen, wensen? Het is spannend, maar vooral verademend om echt naar je relatie te durven kijken. Het geeft meer inzicht en diepgang. Door beter naar jezelf te leren kijken, kun je ook je partner beter zien!

Misverstanden en onenigheden ontstaan vaak door onbegrip

We doen oefeningen waarbij we op een andere manier naar elkaar leren luisteren en elkaar echt kunnen waarnemen. Verder zullen speelsheid in de relatie, seksualiteit, intimiteit en openheid naar elkaar toe onderwerpen zijn waar ik aandacht aan zal besteden. Sleutelbegrippen voor de sessies zijn: aandacht, liefde, vertrouwen en respect. Je krijgt vaardigheden in de omgang met elkaar die duurzaam je relatie op een hoger niveau kunnen brengen. Het is moedig om open te staan voor verbetering in je relatie.

Sessie 60 minuten, bijdrage € 90,00


Gerelateerd